Kymönkosken TaideKesä

Aikaisempia näyttelyitä

Vuodelta 2015

Aikaisempia näyttelyitä

Vuodelta 2013

Kesäkurssi

Batiikkitaiteilija Sirpa Hasa oli opettajana nuorisoseuran järjestämällä kurssilla. Kursseille on saatu SKAF:in tuki