KYMÖNKOSKEN NUORISOSEURA RY:n HANKETOIMINTAA

Mittavin ja pitkäaikaisin projekti on ollut seurantalon kunnostaminen, joka alkoi jo viime vuosituhannen lopussa ja jatkuu edelleenkin. Joskin remontti alkaa olla nyt loppusuoralla. Talon kunnostaminen on tapahtunut lähinnä kotiseutuliiton avustusten turvin ja tietenkin ahkerien talkoolaisten toteuttamana.

Nuorisoseura on hyödyntänyt myös osin EU-rahoitteisia hankekuvioita. Ensimmäinen ko. hankkeista oli ” Kylätalo Taidetaloksi-hanke”, joka oli ESR-rahoitteinen sateenvarjohanke. Kesänäyttelyyn ja taidetoimintaan keskittynyt hanke toteutettiin 2002-2003.

”Taidetalo Tuottavaksi-hanke” oli myös osa Lapin nuorisoseurain liiton sateenvarjohanketta vuosina 2005-2006. Myös tämä hanke oli pääasiassa koulutushanke, jolla pyrittiin kehittämään seuran taloutta, parantamaan markkinointia ja saamaan elinvoimaa kylälle.

2006alkoi myös hirsityöpaja-projekti, joka toteutettiin useamman vuoden aikana Kansalaisopiston ja SKAFin hirsikurssien aikana. Lähinnä työtilaksi tarkoitettu seurantalon pihapiirissa sijaitseva rakennus on toiminut myös näyttelytilana.

Kyläininfran kehittämishanke (2017-2018) toteutettiin Leader Viisari ry:n kautta. Hankkeessa keskityttiin uimarannan ja sen ympäristön kunnostamiseen sekä veneenlaskupaikan kunnostamiseen.

2020 on tarkoitus rakentaa seuraintalon pääoven teteen portaat ja invaluiska. Tässä pienehkössä teemahankkeessa on takoitus rakentaa postaat myös liiteriin. Tämänkin hankkeen rahoitus haetaan Leader Viisarilta.